Praha

Nově vznikající občanské sdružení, jehož cílem je "lidský" rozvoj území, charakterizovaného povodím Rokytky. Lidský rozvoj území představuje krajinu s možností rekreace a volného pohybu bez automobilů. Cílem je krajina, protkaná sítí cykloturistických cest, osázených stromy, krajina protkaná biokoridory, krajina umožňující aktivní odpočinek pro všechny věkové kategorie.